Integritetspolicy

Allmänt
Peenli Import Export AB tar seriöst på den personliga integriteten för besökare och kunder i vår webbutik. Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga av våra digitala kanaler.

Vi vill med denna policy att du ska känna dig trygg över att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Peenli Import Export AB sker i enlighet med ändamålsenlig personuppgiftslagstiftning och dataskyddsförordningen.

Vi medverkar inte till någon slags spam. Som kund hos oss kan du få meddelande rörande din order, betalning eller annan kommunikation som du själv initierat. E-postmeddelande från tredje part eller kommunikation rörande varor och tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör lagd order. Mobilnumret används inte på något annat sätt.
Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via vår webbutik, behandlar vi även dina personuppgifter vid utförande och leverans av de tjänster och varor vi erbjuder.

Kontaktinformation och personuppgiftsansvarig
Peenli Import Export AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med ändamålsenlig lagstiftning.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan vara t.ex. namn, kontaktuppgifter, IP-adresser och kontonummer m.m.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.

Vilka personuppgifter samlas in, behandlas och när raderas de?
För att du ska kunna köpa våra varor och tjänster eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

När du besöker/ använder våra webbutiker och digitala kanaler eller kommunicerar med oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning, köp du genomför av produkter och tjänster samt annan transaktionshistorik. Även personnummer och kortuppgifter som du lämnar kan behandlas. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär och i webbutikens kassa, när du kommunicerar med oss eller lämnar synpunkter i våra kontaktformulär.

Vi har, precis som i princip alla webbplatser, placerat  ”cookies” i vår webbutik. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in och får butikerna att fungera korrekt och förbättra användarupplevelsen. Dessa kan komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, däribland IP-adress, enhets-id, typ av webbläsare och cookieinformation. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter, t.ex. uppfylla garantiåtaganden och bokföringslagen.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in kommer att behandlas av oss för följande ändamål:

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig, som t.ex. genomförande av köp och fakturering.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via mejl eller telefon.
  • För att behandla din betalning eller upptäcka och förhindra bedrägerier.

Säkerhet och informationsskydd för personuppgifter
Peenli Import Export AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring och spridning.

Endast medarbetare som ska utföra ett specifikt jobb (t.ex. packning och skeppning av order, fakturering, kundserviceärenden etc.) får tillgång till personligt information.
Datorer och servrar som används för att lagra denna information finns i därför avsedd och säker miljö i Sverige.

Utlämnande av personuppgifter
Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte personlig identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas dock inte betrodda externa samarbetspartners och leverantörer som utför uppgifter för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster såsom drift av webbutik, betalningslösningar, transporttjänster.  Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss eller har tydligt angivna och officiella integritetspolicys för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi kan också lämna ut uppgifter i syfte att förhindra och vidta lämpliga åtgärder mot illegala aktiviteter, bedrägeri och brott mot våra villkor.

Rätt till information
Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, få felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta då oss på mejl.

Ändring av integritetspolicy
Peenli Import Export AB kan komma att vid behov göra ändringar i denna integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 2019-03-07